Hoe de juiste bemiddelaar voor je zaak te kiezen

Geen enkele bemiddelaar is perfect voor elke zaak. Net zoals elke zaak anders is, heeft elke bemiddelaar verschillende sterktes en is het belangrijk om de beste bemiddelaar voor jouw specifieke situatie te vinden. Het doel van bemiddeling is om partijen te helpen tot een oplossing te komen op basis van hun voorwaarden, zodat de juiste bemiddelaar voor de zaak en zijn partijen essentieel is om tot de beste uitkomst voor alle betrokkenen te komen.

Het Type Bemiddelaar Kiezen

Het type geschil kan aangeven of de betreffende stijl van de bemiddelaar geschikt is. Een bemiddelaar met een evaluatieve stijl treedt op als een onpartijdige beoordelaar, die de zwakheden van beide zijden weghaalt en de partijen naar een middenweg duwt. Dit kan zeer effectief zijn wanneer de partijen geen voorafgaande relatie hebben. In een geval waarin de partijen in het geschil een eerdere relatie hebben – zoals een echtscheiding of een geschil tussen vrienden – kan een faciliterende stijl effectiever zijn, waarbij de bemiddelaar de partijen helpt om op een gemakkelijkere manier tot een oplossing te komen.

Als een zaak zeer complexe juridische kwesties kent, of als de zaak een zeer specifiek rechtsgebied betreft, kan het beste voor een bemiddelaar met inhoudelijke expertise worden gekozen. Als er bijvoorbeeld sprake is van octrooirecht, zou een bemiddelaar met expertise op het gebied van octrooirecht effectiever zijn in het begrijpen van het recht in kwestie en beter in staat zijn om de partijen te helpen bij het zoeken naar manieren om hun geschil op een vreedzame wijze op te lossen. Een bemiddelaar met ervaring op een specifiek gebied zal zeker de meeste kennis hebben over de mogelijkheden en oplossingen om het geschil zo goed mogelijk op te lossen.

De dynamiek van elke individuele zaak en de betrokken partijen zullen zeker een rol spelen bij de juiste keuze van de bemiddelaar. Sommige partijen zullen baat hebben bij een assertieve bemiddelaar, en sommige partijen zullen baat hebben bij een begripvolle bemiddelaar. Het in acht nemen van alle bij de zaak betrokken personen – de partijen en hun advocaten – is van essentieel belang om de meest geschikte persoon te vinden voor een snelle en eerlijke oplossing van de bemiddeling.

Tot slot zullen de meeste bemiddelaars bereid zijn om over een zaak bij elkaar te komen om te bepalen of hij of zij de beste keuze is. Alles, van de werklast van de bemiddelaar tot het temperament van de betrokken partijen, tot het specifieke rechtsgebied en het expertiseniveau van de bemiddelaar, speelt een rol in de beslissing. Zodra de juiste bemiddelaar is aangesteld, kan het proces van het oplossen van het geschil snel van start gaan, zodat alle partijen het sneller kunnen oplossen dan door middel van een rechtszaak.

 

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *