Industrieel lassen: Wat u moet weten over lasveiligheid en lasgevaren

Veiligheid op de werkvloer is prioriteit nummer één bij elk project dat moet worden ondernomen. Krijgt u als onderneming te maken met projecten waarbij verbindingen worden gemaakt met behulp van industriële lasmethodes, dan is het belangrijk om goed op te hoogte te zijn van de veiligheid bij het lassen en de meest voorkomende gevaren, risico’s en adequate voorzorgsmaatregelen voor succesvol laswerk. Meer weten? Dan leest u hier verder.

Waarom is lasveiligheid zo belangrijk?

Lassen brengt risico’s met zich mee en kan een gevaarlijke activiteit op de werkplek zijn. Jaarlijks worden mensen blootgesteld aan gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij het lassen. Veiligheidsmaatregelen voor het lassen zijn daarom dan ook bedoeld om werknemers tegen lasgevaren te beschermen. Door adequaat de veiligheidspraktijken voor laswerk te volgen, kunnen risico’s voor de gezondheid en de veiligheid tot een minimum worden beperkt.

Mogelijke gevaren bij het lassen

Lasveiligheid houdt in dat gevaren worden vermeden, al voordat het werk wordt uitgevoerd. Door mogelijke gevaren tijdig te herkennen, kunnen veiligheidsrisico’s worden beperkt en een veilige werkomgeving worden gehandhaafd. Een van de meest voorkomende typische gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij het lassen is blootstelling aan dampen en gassen. Een hoge blootstelling aan lasrook en -gassen kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals ademhalingsaandoeningen.

Daarnaast moet er bewustzijn zijn van de mogelijke fysieke gevaren van het laswerk, zoals brandwonden, oogletsels en snijwonden. Ook moet het risico op een elektrische schok worden vermeden, want het is een van de meest directe en ernstige gevaren voor lassers. Een plotselinge elektronische ontlading in het menselijk lichaam kan ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Veilige werkmethoden voor lassers

Afhankelijk van de werkmethoden voor het lassen, kunnen verscheidene factoren belangrijk zijn, waaronder de lasmethode, zoals TIG-lassen, MAG-lassen of OP lassen, de complexiteit van de specifieke taak en de omstandigheden op de werkplek. In het algemeen moeten lassers elementaire veiligheidsrichtlijnen voor het lassen volgen, die gebaseerd zijn op industriële normen.

Bovendien is het belangrijk dat lassers een passende opleiding hebben gevolgd in staat zijn om lasapparatuur te inspecteren en ervoor te zorgen dat ze vóór het lassen de benodigde veiligheidsmaatregelen nemen. Lassers moeten er bijvoorbeeld altijd voor zorgen dat ze een goedgekeurd ademhalingstoestel dragen en al het lasapparatuur en elektrodehouders hebben geïnspecteerd alvorens het laswerk. Daarnaast moeten er passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen, zoals lashelmen en lasbrillen om de ogen en het hoofd van de gebruiker te beschermen tegen hete vonken, verblinding en zelfs chemische brandwonden.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *