Waar moet een fundering aan voldoen?

Wanneer een gebouw of constructie ervoor zorgt dat zijn eigen gewicht en de daarop uitgeoefenden krachten worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond, dan hebben we het over fundering. Maar waar moet deze precies aan voldoen om met een gerust hart in jouw huis te kunnen wonen of om het juist te verkopen.

Zoals je wel kunt begrijpen, moet fundering aan een bepaald aantal eisen voldoen. Waaronder het bestand zijn tegen vocht en het gewicht in draagkracht wat haalbaar en veilig blijft.

 

Pak funderingsproblemen aan
De kans is aanwezig dat jouw fundering verz(w)akt is. Dit herken je vaak aan de scheuren in jouw huis of het zichtbaar zien van een verzakking in de grond. De hoogste tijd om in actie te komen om schade aan het huis te beperken. Om het huidige funderingsprobleem in kaart te brengen, kan je kiezen om een funderingsonderzoek te starten door experts.

Onderzoek en herstel het probleem
Tijdens het onderzoek wordt er informatie verzamelt over actuele en historische gegevens. Ook worden er verschillende metingen gedaan in en rondom het gebouw. Op deze manier kan er een rapport worden samengesteld waarin de oplossing wordt omgeschreven.  Het is nu de hoogste tijd om het probleem vakkundig op te lossen. Maar vergeet niet, een funderingsherstel is een dure maar noodzakelijke investering. Bereken dit daarom goed van te voren of vraag offertes op.

Goed om te weten
Natuurlijk moet je tijdens dit proces ook rekening houden met de nodige vergunningen. Deze kan je opvragen bij je gemeente, het omgevingsloket. Maar je kan er ook voor kiezen om dit samen met jou aannemer te regelen. Vergeet ook niet om je buren tijdig te informeren, zeker als de zwakke muur dichtbij de buren is geplaatst. Hiermee voorkom je vervelende situaties.

Extra tip:
Wanneer je het funderingsprobleem laat oplossen, kan je er voor kiezen om onderkelder te laten plaatsen. Zeker omdat je nu makkelijker bij de ondergrond kan.

 

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *